Zdraví DNS
Odkaz na tuto stránku

Informace

Tato statistika ukazuje výsledky monitoringu nastavení DNS pro domény v zóně .cz

Metodika

Domény jsou zařazeny do kategorií podle nejhoršího výsledku ze sady testů prováděných nástrojem DNSCheck.