^ Zpět nahoru

Domain Report 2017

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998. Hlavními činnostmi sdružení jsou provozování registru doménových jmen .CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v této oblasti. Jedna z dílčích povinností je poskytovat statistiky týkající se domény .CZ a zde naleznete stručný přehled hlavních z nich.

Statistika uvádí celkový počet domén v registru. V porovnání s rokem 2016 vzrostl v roce 2017 počet domén .CZ o téměř 2 %. Podrobný report zde.

Statistika ukazuje počet nových registrací v jednotlivých měsících roku 2017, kdy bylo průměrně měsíčně zaregistrováno 16 889 domén. Podrobný report zde.

Rozdělení držitelů domén podle pohlaví. Z dlouhodobého vývoje můžeme odvodit, že si domény registrují více muži než ženy. Podrobný report zde.

Statistika ukazuje rozdělení držitelů domén mezi jednotlivce a organizace. Z dlouhodobého vývoje můžeme odvodit, že si domény registrují více fyzické osoby. Podrobný report zde.

Statistika uvádí držitele s největším počtem registrovaných domén. Držitelů s jedinou registrovanou doménou bylo 518 854, držitelů se dvěma registrovanými doménami bylo 70 994 a se třemi registrovanými doménami 25 119. Na druhou stranu, jeden držitel měl zaregistrováno 9 359 domén. Podrobný report zde.

Tato statistika sleduje počet domén v registru dle adresy držitele v jednotlivých krajích České republiky. Podrobný report zde.

Tato statistika sleduje počet domén v registru dle adresy držitele v jednotlivých krajských městech České republiky. Praha si stále drží výrazný náskok. V roce 2017 se zde registrovalo téměř 31 % domén. Podrobný report zde.

Podrobný report zde.

Statistika uvádí rozdělení domén v registru z hlediska jejich délky (počtu znaků). Podrobný report zde.

Jednoznakové a dvouznakové domény jsou vyčerpány. K poslednímu dni roku 2017 jsou tříznakové domény vyčerpány z 37 %, zbývá 29 311 kombinací. Tabulka ukazuje 10 domén s největším počtem znaků (doménové jméno může mít maximálně 63 znaků).

Statistika zobrazuje výsledky šetření obsahu webových stránek na 1 200 náhodně vybraných doménách .CZ. Podrobný report zde.

Webové stránky pro domény .CZ poskytuje 71 304 různých webových serverů (dle unikátních IP adres v A záznamech pro příslušné www.jmenodomeny.cz). Graf uvádí tržní podíly softwaru na webových serverech. Podrobný report zde.

Domény .CZ obsluhuje 21 680 různých DNS serverů (podle unikátních IP adres v NS záznamech). Graf zobrazuje tržní podíly softwaru na DNS serverech. Podrobný report zde.

Elektronickou poštu pro domény .CZ obsluhuje 51 248 různých mailových serverů (dle unikátních IP adres v MX záznamech). Graf zobrazuje tržní podíly softwaru na mailových serverech. Podrobný report zde.

Statistika uvádí počet domén v registru, které mají dostupné webové servery pomocí IPv6. Web dostupný přes IPv6 má 30 % domén, o 1 % více než v roce 2016. Podrobný report zde.

Statistika ukazuje počet domén v registru, které mají dostupné DNS servery pomocí IPv6. IPv6 MX záznamy má 73 % domén, o 1 % více než v roce 2016. Podrobný report zde.

Statistika znázorňuje počet domén v registru, které mají dostupné mailové servery pomocí IPv6. IPv6 MX záznamy má 18 % domén, o 1 % více než v roce 2016. Podrobný report zde.

Tato statistika sleduje růst domén zabezpečených pomocí DNSSEC. Podrobný report zde.