^ Zpět nahoru

Domain Report 2016

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998. Hlavními činnostmi sdružení jsou provozování registru doménových jmen .CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v této oblasti. Jedna z dílčích povinností je poskytovat statistiky týkající se domény .CZ a zde naleznete stručný přehled hlavních z nich.

V porovnání s rokem 2015 vzrostl v roce 2016 počet domén .CZ o téměř 4 %.

Statistika uvádí počet domén v registru v kalendářních letech v období 1999 až 2016.

Graf uvádí rozdělení držitelů domén podle pohlaví.

Tato statistika ukazuje rozdělení držitelů domén mezi jednotlivce a organizace.

557 532  uživatelů má zaregistrovanou jednu doménu .CZ.

Statistika uvádí držitele s největším počtem registrovaných domén. Držitelů s jedinou registrovanou doménou bylo 557 532, držitelů se dvěma registrovanými doménami bylo 60 706 a se třemi registrovanými doménami 21 515. Na druhou stranu, jeden držitel měl zaregistrováno 7 921 domén.

Tato statistika sleduje počet domén v registru dle adresy držitele v jednotlivých krajích České republiky.

Praha si stále drží výrazný náskok. V roce 2016 se zde registrovalo téměř 33 % domén.

Tato statistika sleduje počet domén v registru dle adresy držitele v jednotlivých krajských městech České republiky.

Tato statistika uvádí počet domén u držitelů s adresou mimo Českou republiku.

V roce 2016 bylo průměrně měsíčně zaregistrováno 18 595 domén.

Statistika ukazuje počet nových registrací v jednotlivých měsících roku 2016.

Statistika uvádí rozdělení domén v registru z hlediska jejich délky (počtu znaků).

Jednoznakové a dvouznakové domény jsou vyčerpány. K poslednímu dni roku 2016 jsou tříznakové domény vyčerpány z 37 %, zbývá 29 311 kombinací. Tabulka ukazuje 10 domén s největším počtem znaků (doménové jméno může mít maximálně 63 znaků).

Statistika zobrazuje výsledky šetření obsahu webových stránek na 1 200 náhodně vybraných doménách .CZ.

65 407 webových serverů poskytuje webové stránky pro domény .CZ.

Webové stránky pro domény .CZ poskytuje 65 407 různých webových serverů (dle unikátních IP adres v A záznamech pro příslušné www.jmenodomeny.cz). Graf uvádí tržní podíly softwaru na webových serverech.

21 578 DNS serverů obsluhuje doménu .CZ.

Domény .CZ obsluhuje 21 578 různých DNS serverů (podle unikátních IP adres v NS záznamech). Graf zobrazuje tržní podíly softwaru na DNS serverech.

51 123 mailových serverů obsluhuje elektronickou poštu pro domény .CZ.

Elektronickou poštu pro domény .CZ obsluhuje 51 123 různých mailových serverů (dle unikátních IP adres v MX záznamech). Graf zobrazuje tržní podíly softwaru na mailových serverech.

Web dostupný přes IPv6 má 29 % domén, o 3 % více než v roce 2015.

Statistika uvádí počet domén v registru, které mají dostupné webové servery pomocí IPv6.

IPv6 MX záznamy má 17 % domén, o 1 % více než v roce 2015.

Statistika ukazuje počet domén v registru, které mají dostupné DNS servery pomocí IPv6.

IPv6 MX záznamy má 17 % domén, o 1 % více než v roce 2015.

Statistika znázorňuje počet domén v registru, které mají dostupné mailové servery pomocí IPv6.

Ke konci roku 2016 bylo pomocí DNSSEC zabezpečeno 663 920 .CZ domén, což je o 28 % více než v roce 2015 a více jak polovina z celkového počtu .CZ domén.

Tato statistika sleduje růst domén zabezpečených pomocí DNSSEC od roku 2008 do roku 2016.