^ Zpět nahoru

Domain Report 2015

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998. Hlavními činnostmi sdružení jsou provozování registru doménových jmen .CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v této oblasti. Jedna z dílčích povinností je poskytovat statistiky týkající se domény .CZ a zde naleznete stručný přehled hlavních z nich.

V porovnání s rokem 2014 vzrostl v roce 2015 počet domén .CZ o téměř 5 %.

Statistika uvádí počet domén v registru v kalendářních letech v období 1999 až 2015.

V porovnání s rokem 2014 mírně klesl počet držitelek domén.

Graf uvádí rozdělení držitelů domén podle pohlaví.

Tato statistika ukazuje rozdělení držitelů domén mezi jednotlivce a organizace.

522 033  uživatelů má zaregistrovanou jednu doménu .CZ.

Statistika uvádí držitele s největším počtem registrovaných domén. Držitelů s jedinou registrovanou doménou bylo 522 033, držitelů se dvěma registrovanými doménami bylo 59 277 a se třemi registrovanými doménami 21 204. Na druhou stranu jeden držitel měl zaregistrováno 7 146 domén.

Tato statistika sleduje počet domén v registru dle adresy držitele v jednotlivých krajích České republiky.

Praha si stále drží výrazný náskok. Registruje se zde téměř 32 % domén.

Tato statistika sleduje počet domén v registru dle adresy držitele v jednotlivých krajských městech České republiky.

Tato statistika uvádí počet domén u držitelů s adresou mimo Českou republiku.

V roce 2015 bylo průměrně měsíčně zaregistrováno 18 904 domén. Graf má v porovnání s loňskem stabilnější průběh.

Statistika ukazuje počet nových registrací v jednotlivých měsících roku 2015.

Statistika uvádí rozdělení domén v registru z hlediska jejich délky (počtu znaků).

Jednoznakové a dvouznakové domény jsou vyčerpány. K poslednímu dni roku 2015 jsou tříznakové domény vyčerpány z 36 %, zbývá 29 632 kombinací. Tabulka ukazuje 10 domén s největším počtem znaků (doménové jméno může mít maximálně 63 znaků)

Statistika zobrazuje výsledky šetření obsahu webových stránek na 1 200 náhodně vybraných doménách .CZ.

61 329 webových serverů poskytuje webové stránky pro domény .CZ.

Webové stránky pro domény .CZ poskytuje 61 329 různých webových serverů (dle unikátních IP adres v A záznamech pro příslušné www.jmenodomeny.cz). Graf uvádí tržní podíly software na webových serverech.

20 988 DNS serverů obsluhuje doménu .CZ.

Domény .CZ obsluhuje 20 988 různých DNS serverů (podle unikátních IP adres v NS záznamech). Graf zobrazuje tržní podíly software na DNS serverech.

52 076 mailových serverů obsluhuje elektronickou poštu pro domény .CZ.

Elektronickou poštu pro domény .CZ obsluhuje 52 076 různých mailových serverů (dle unikátních IP adres v MX záznamech). Graf zobrazuje tržní podíly software na mailových serverech.

Web dostupný přes IPv6 má 26 % domén, o 3 % více než v roce 2014.

Statistika uvádí počet domén v registru, které mají dostupné webové servery pomocí IPv6.

IPv6 NS záznamy má 59 % domén, o 1 % méně než v roce 2014.

Statistika ukazuje počet domén v registru, které mají dostupné DNS servery pomocí IPv6.

IPv6 MX záznamy má 16 % domén, stejně jako v minulém roce.

Statistika znázorňuje počet domén v registru, které mají dostupné mailové servery pomocí IPv6.

477 037 - počet domén zabezpečených pomocí DNSSEC v roce 2015.

Tato statistika sleduje růst domén zabezpečených pomocí DNSSEC od roku 2008 do roku 2015.