^ Zpět nahoru

Domain Report 2014

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998. Hlavními činnostmi sdružení jsou provozování registru doménových jmen .CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v této oblasti. Jedna z dílčích povinností je poskytovat statistiky týkající se domény .CZ a zde naleznete stručný přehled hlavních z nich.

V porovnání s rokem 2013 vzrostl v roce 2014 počet domén .CZ o více než 6 %.

Statistika uvádí počet domén v registru v kalendářních letech v období 1999 až 2014.

V porovnání s rokem 2013 mírně vzrostl počet držitelek domén.

Graf uvádí rozdělení držitelů domén podle pohlaví.

Tato statistika ukazuje rozdělení držitelů domén mezi jednotlivce a organizace.

474 648  uživatelů má zaregistrovanou jednu doménu .CZ.

Statistika uvádí držitele s největším počtem registrovaných domén. Držitelů s jedinou registrovanou doménou bylo 474 648, držitelů se dvěma registrovanými doménami bylo 59 309 a se třemi registrovanými doménami 20 965. Na druhou stranu jeden držitel měl zaregistrováno 5 297 domén.

Tato statistika sleduje počet domén v registru dle adresy držitele v jednotlivých krajích České republiky.

Praha si stále drží výrazný náskok. Registruje se zde přes 32 % domén.

Tato statistika sleduje počet domén v registru dle adresy držitele v jednotlivých krajských městech České republiky.

Tato statistika uvádí počet domén u držitelů s adresou mimo Českou republiku.

V roce 2014 bylo průměrně měsíčně zaregistrováno 22 020 domén. Graf má v porovnání s loňskem výraznější nárůst registrací v posledním čtvrtletí 2014.

Statistika ukazuje počet nových registrací v jednotlivých měsících roku 2014.

Statistika uvádí rozdělení domén v registru z hlediska jejich délky (počtu znaků).

Jednoznakové a dvouznakové domény jsou vyčerpány. K poslednímu dni roku 2014 jsou tříznakové domény vyčerpány z 36 %, zbývá 29 845 kombinací. Tabulka ukazuje 10 domén s největším počtem znaků (doménové jméno může mít maximálně 63 znaků)

Statistika zobrazuje výsledky šetření obsahu webových stránek na 1 200 náhodně vybraných doménách .CZ.

58 137 webových serverů poskytuje webové stránky pro domény .CZ.

Webové stránky pro domény .CZ poskytuje 58 137 různých webových serverů (dle unikátních IP adres v A záznamech pro příslušné www.jmenodomeny.cz). Graf uvádí tržní podíly software na webových serverech.

20 552 DNS serverů obsluhuje doménu .CZ.

Domény .CZ obsluhuje 20 552 různých DNS serverů (podle unikátních IP adres v NS záznamech). Graf zobrazuje tržní podíly software na DNS serverech.

50 029 mailových serverů obsluhuje elektronickou poštu pro domény .CZ.

Elektronickou poštu pro domény .CZ obsluhuje 50 029 různých mailových serverů (dle unikátních IP adres v MX záznamech). Graf zobrazuje tržní podíly software na mailových serverech.

Web dostupný přes IPv6 má přes 23 % domén, o 3 % více než v roce 2013.

Statistika uvádí počet domén v registru, které mají dostupné webové servery pomocí IPv6.

IPv6 NS záznamy má 60 % domén, o 6 % více než v roce 2013.

Statistika ukazuje počet domén v registru, které mají dostupné DNS servery pomocí IPv6.

IPv6 MX záznamy má 16 % domén, o 1 % více než v minulém roce.

Statistika znázorňuje počet domén v registru, které mají dostupné mailové servery pomocí IPv6.

452 540 počet domén zabezpečených pomocí DNSSEC v roce 2014.

Tato statistika sleduje růst domén zabezpečených pomocí DNSSEC od roku 2008 do roku 2014.