^ Zpět nahoru

Domain Report 2013

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998. Hlavními činnostmi sdružení jsou provozování registru doménových jmen .CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v této oblasti. Jedna z dílčích povinností je poskytovat statistiky týkající se domény .CZ a zde naleznete stručný přehled hlavních z nich.

V porovnání s rokem 2012 vzrostl v roce 2013 počet domén .CZ o více než 8 %.

Statistika uvádí počet domén v registru v kalendářních letech v období 1999 až 2013.

V porovnání s rokem 2012 mírně vzrostl počet držitelek domén.

Graf uvádí rozdělení držitelů domén podle pohlaví.

Tato statistika ukazuje rozdělení držitelů domén mezi jednotlivce a organizace.

78 % uživatelů má zaregistrovanou jednu doménu .CZ.

Statistika uvádí držitele s největším počtem registrovaných domén. Držitelů s jedinou registrovanou doménou bylo 428 608, držitelů se dvěma registrovanými doménami bylo 57 539 a se třemi registrovanými doménami 20 283. Na druhou stranu jeden držitel měl zaregistrováno 3 292 domén.

Tato statistika sleduje počet domén v registru dle adresy držitele v jednotlivých krajích České republiky.

Praha si stále drží výrazný náskok. Registruje se zde přes 30 % domén.

Tato statistika sleduje počet domén v registru dle adresy držitele v jednotlivých krajských městech České republiky.

Tato statistika uvádí počet domén u držitelů s adresou mimo Českou republiku.

V roce 2013 bylo průměrně měsíčně zaregistrováno 20 369 domén. Graf má v porovnání s loňskem stabilnější průběh.

Statistika ukazuje počet nových registrací v jednotlivých měsících roku 2013.

Statistika uvádí rozdělení domén v registru z hlediska jejich délky (počtu znaků).

Jednoznakové a dvouznakové domény jsou vyčerpány. K poslednímu dni roku 2013 jsou tříznakové domény vyčerpány z 36 %, zbývá 29 825 kombinací. Tabulka ukazuje 10 domén s největším počtem znaků (doménové jméno může mít maximálně 63 znaků)

Statistika zobrazuje výsledky šetření obsahu webových stránek na 1 200 náhodně vybraných doménách .CZ.

54 287 webových serverů poskytuje webové stránky pro domény .CZ.

Webové stránky pro domény .CZ poskytuje 54 287 různých webových serverů (dle unikátních IP adres v A záznamech pro příslušné www.jmenodomeny.cz). Graf uvádí tržní podíly software na webových serverech.

19 767 DNS serverů obsluhuje doménu .CZ.

Domény .CZ obsluhuje 19 767 různých DNS serverů (podle unikátních IP adres v NS záznamech). Graf zobrazuje tržní podíly software na DNS serverech. Uvedená data se oproti předchozím letům liší a to z důvodů změny metodiky.

51 831 mailových serverů obsluhuje elektronickou poštu pro domény .CZ.

Elektronickou poštu pro domény .CZ obsluhuje 51 831 různých mailových serverů (dle unikátních IP adres v MX záznamech). Graf zobrazuje tržní podíly software na mailových serverech. Uvedená data se oproti předchozím letům liší a to z důvodů změny metodiky.

Web dostupný přes IPv6 má přes 20 % domén, o 4 % více než v roce 2012.

Statistika uvádí počet domén v registru, které mají dostupné webové servery pomocí IPv6.

IPv6 NS záznamy má 54 % domén, o 4 % více než v roce 2012.

Statistika ukazuje počet domén v registru, které mají dostupné DNS servery pomocí IPv6.

IPv6 MX záznamy má 15 % domén, o 2 % více než v minulém roce.

Statistika znázorňuje počet domén v registru, které mají dostupné mailové servery pomocí IPv6.

408 238 počet domén zabezpečených pomocí DNSSEC v roce 2013.

Tato statistika sleduje růst domén zabezpečených pomocí DNSSEC od roku 2008 do roku 2013.