^ Zpět nahoru

Domain Report 2012

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998. Hlavními činnostmi sdružení jsou provozování registru doménových jmen .CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v této oblasti. Jedna z dílčích povinností je poskytovat statistiky týkající se domény .CZ a zde naleznete stručný přehled hlavních z nich.

1 010 325 celkový počet domén v registru v roce 2012.

Statistika uvádí počet domén v registru v kalendářních letech v období 1999 až 2012.

Graf uvádí rozdělení držitelů domén podle pohlaví.

Tato statistika ukazuje rozdělení držitelů domén mezi jednotlivce a organizace.

473 876 držitelů má jedinou registrovanou doménu.

Statistika uvádí držitele s největším počtem registrovaných domén. Držitelů s jedinou registrovanou doménou bylo 473 876, držitelů se dvěma registrovanými doménami bylo 43 118 a se třemi registrovanými doménami 15 435.

Tato statistika sleduje počet domén v registru dle adresy držitele v jednotlivých krajích České republiky.

Tato statistika sleduje počet domén v registru dle adresy držitele v jednotlivých krajských městech České republiky.

Tato statistika uvádí počet domén u držitelů s adresou mimo Českou republiku.

V roce 2012 bylo měsíčně zaregistrováno průměrně 20 981 domén.

Statistika ukazuje počet nových registrací v jednotlivých měsících roku 2012.

Statistika uvádí rozdělení domén v registru z hlediska jejich délky (počtu znaků).

Jednoznakové a dvouznakové domény jsou vyčerpány. K poslednímu dni roku 2012 jsou tříznakové domény vyčerpány z 35 %. Tabulka ukazuje 10 domén s největším počtem znaků (doménové jméno může mít maximálně 63 znaků)

Statistika zobrazuje výsledky šetření obsahu webových stránek na 1 200 náhodně vybraných doménách .CZ.

49 248 webových serverů poskytuje webové stránky pro domény .CZ.

Webové stránky pro domény .CZ poskytuje 49 248 různých webových serverů (dle unikátních IP adres v A záznamech pro příslušné www.jmenodomeny.cz). Graf uvádí tržní podíly software na webových serverech.

8 661 DNS serverů obsluhuje doménu .CZ.

Domény .CZ obsluhuje 8 661 různých DNS serverů (podle unikátních IP adres v NS záznamech). Graf zobrazuje tržní podíly software na DNS serverech.

34 319 mailových serverů obsluhuje elektronickou poštu pro domény .CZ.

Elektronickou poštu pro domény .CZ obsluhuje 34 319 různých mailových serverů (dle unikátních IP adres v MX záznamech). Graf zobrazuje tržní podíly software na mailových serverech.

Statistika uvádí počet domén v registru, které mají dostupné webové servery pomocí IPv6.

Statistika ukazuje počet domén v registru, které mají dostupné DNS servery pomocí IPv6.

Statistika znázorňuje počet domén v registru, které mají dostupné mailové servery pomocí IPv6.

380 902 počet domén zabezpečených pomocí DNSSEC v roce 2012.

Tato statistika sleduje růst domén zabezpečených pomocí DNSSEC od roku 2008 do roku 2012.