^ Zpět nahoru

Domain Report 2011

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli internetových služeb v roce 1998. Hlavními činnostmi sdružení jsou provozování registru doménových jmen .CZ, zabezpečování provozu domény nejvyšší úrovně .CZ a osvěta v této oblasti. Jedna z dílčích povinností je poskytovat statistiky týkající se domény .CZ a zde naleznete stručný přehled hlavních z nich.

880 708 celkový počet domén v registru v roce 2011.

Statistika uvádí počet domén v registru v kalendářních letech v období 2000 až 2011.

Graf uvádí rozdělení držitelů domén podle pohlaví.

Tato statistika ukazuje rozdělení držitelů domén mezi jednotlivce a organizace. Metodika použitá pro tvorbu tohoto grafu je jiná, než metodika použitá pro původní Domain Report za rok 2011. Ke změně došlo proto, aby bylo možné data porovnat s reporty z ostatních let.

425 350 je počet držitelů s jedinou registrovanou doménou.

Statistika uvádí držitele s největším počtem registrovaných domén. Držitelů s jedinou registrovanou doménou bylo 425 350, držitelů se dvěma registrovanými doménami bylo 38 102 a se třemi registrovanými doménami 13 563.

Tato statistika sleduje počet domén v registru dle adresy držitele v jednotlivých krajích České republiky.

Tato statistika sleduje počet domén v registru dle adresy držitele v jednotlivých krajských městech České republiky.

Tato statistika uvádí počet domén u držitelů s adresou mimo Českou republiku.

V roce 2011 bylo měsíčně zaregistrováno průměrně 19 490 domén.

Statistika ukazuje počet nových registrací v jednotlivých měsících roku 2011.

Statistika uvádí rozdělení domén v registru z hlediska jejich délky (počtu znaků).

Jednoznakové a dvouznakové domény jsou vyčerpány. K poslednímu dni roku 2011 jsou tříznakové domény vyčerpány z 34 % a zbývá 30 840 kombinací. Uvádíme naopak 10 domén s největším počtem znaků (doménové jméno může mít maximálně 63 znaků)

Statistika zobrazuje výsledky šetření co je obsahem webových stránek na 1 200 náhodně vybraných doménách .CZ.

43 484 webových serverů poskytuje webové stránky pro domény .CZ.

Webové stránky pro domény .CZ poskytuje 43 484 různých webových serverů (dle unikátních IP adres v A záznamech pro příslušné www.jmenodomeny.cz). Graf uvádí tržní podíly software na webových serverech.

8 386 počet DNS serverů obsluhující doménu .CZ.

Domény .CZ obsluhuje 8 386 různých DNS serverů (podle unikátních IP adres v NS záznamech). Graf zobrazuje tržní podíly software na DNS serverech.

24 716 mailových serverů obsluhuje elektronickou poštu pro domény .CZ.

Elektronickou poštu pro domény .CZ obsluhuje 24 716 různých mailových serverů (dle unikátních IP adres v MX záznamech). Graf zobrazuje tržní podíly software na mailových serverech.

Statistika uvádí počet domén v registru, které mají dostupné webové servery pomocí IPv6.

Statistika ukazuje počet domén v registru, které mají dostupné DNS servery pomocí IPv6.

Statistika znázorňuje počet domén v registru, které mají dostupné mailové servery pomocí IPv6.

300 041 počet domén zabezpečených pomocí DNSSEC v roce 2011.

Tato statistika sleduje růst domén zabezpečených pomocí DNSSEC od roku 2008 do roku 2011.